Na enkele jaren waarin we achter de feiten holden en veel lokale jeugdspelers zagen vertrekken naar buurgemeenten, heeft KCVV Elewijt sinds kort zijn pijlen volop op de bouw van onderuit gericht. Zo wordt er dit seizoen niet alleen een kunstgrasveld aangelegd, wat zowel de trainings- als de wedstrijdkwaliteit zal verbeteren, maar werd er ook een ambitieuse jeugdcoördinator aangesteld die zowel spelers, ouders als trainers van dichtbij zal opvolgen, gestaafd met leerrijke opleidingsplannen.