Leerplan KCVV Elewijt jeugd

Met de voorstelling van het jeugdbestuur beloofde de club ook verder stappen te zetten om de jeugd beter te ondersteunen. Daarvan kunnen we de eerste vruchten alvast zien.

Anthony Michiels, aangesteld als jeugdcoördinator, stelde een document op waarin de visie en waarden uit de doeken gedaan worden waar KCVV Elewijt voor wil staan.

De aanpak wordt voorgesteld als enkele leerplannen, die elke trainer van een jeugdploeg zelf zal interpreteren en implementeren onder coördinatie van Anthony. De leerplannen volgen het traject (de opleiding) van een jeugdspeler en zijn opgemaakt volgens een een getrapte leerinhoud. Dit wil zeggen dat de leerinhoud gecompliceerder wordt naarmate speler de opleiding verder doorloopt.

Het sportieve concept is opgebouwd rond zes opleidingsfasen

Het sportieve concept is opgebouwd rond zes opleidingsfasen die ieder beschikken over helder geformuleerde leerplandoelen dewelke met een duidelijk beheersingsniveau aangeven wat als basis geldt. Daarnaast ondersteunen een beperkt aantal verdiepende doelen de trainer om te differentiëren wanneer dit nodig is. Inhoudelijk worden deze zes opleidingsfasen gekenmerkt door de opdeling in 9 basismodueles en één verdiepingsmodule. De verdiepingsmodule laat de trainer toe om door middel van verrijking (verbreding of verdieping) extra momenten voor detailcoaching te voorzien waardoor de jonge voetballer meer ontwikkelingskansen krijgt om de leerplandoelstellingen te behalen.

De gehele opleiding bestaat uit 6 verschillende fasen die men kan plaatsen binnen het Long Term Athlete Development-model (LTAD) van Istvan Balyi. 

Bij het vervolmaken van de laatste opleidingsfasen is er uitstroom naar één van de seniorenelftallen.

De leerdoelstellingen van de verschillende opleidingsfasen laten zich kenmerken in een structuur die verdeeld is in verschillende modules die de voetbalspecifieke kenmerken thematisch omvatten en van elkaar onderscheiden. Hoewel de opleidingsfasen leeftijdsgebonden zijn, zijn deze niet leeftijdspecifiek. Ze omvatten dus telkens een leeftijdsfase van verschillende leeftijden waarbij de kalenderleeftijd niet de bepalende factor is, maar de biologische leeftijd dat in de mate van het mogelijk wél is.

Bekijk de leerplannen hier