De "ideale" voetbal(groot)ouder

Lieve ouders, grootouders, supporters van KCVV Elewijt.

Wij begrijpen dat het ondersteunen en aanmoedigen van uw kinderen tijdens hun voetbalwedstrijden een belangrijk onderdeel is van uw rol als ouder. Het is fantastisch om te zien hoe trots u op hen bent en hoe u hen wilt aanmoedigen om het beste uit zichzelf te halen. Helaas kan overmoedige steun echter ook negatieve gevolgen hebben voor zowel uw eigen kind(eren) als de rest van de spelers – en de wedstrijd in het algemeen.

Als ouders is het onze plicht om onze kinderen te beschermen en hen te ondersteunen, niet om hen onder druk te zetten of negatieve emoties op te wekken. Het schelden richting scheidsrechter, tegenstanders of zelfs onze eigen spelers leidt alleen maar tot een ongezonde sfeer op het veld en kan de prestaties van onze kinderen negatief beïnvloeden. Bovendien kan dit leiden tot slechte sportieve waarden en ons als club in een slecht daglicht stellen.

In plaats van onze kinderen onder druk te zetten of negatieve emoties op te wekken, moeten we hen aanmoedigen en ondersteunen door hen te versterken in plaats van hen te kleineren. Laten we ons richten op positieve emoties en onze kinderen aanmoedigen om te blijven strijden, ongeacht het resultaat, en ons niet alleen op onze eigen kinderen te focussen, maar het team in het algemeen.

Het is belangrijk om te realiseren dat voetbal niet alleen gaat om winnen, maar ook om teamwork, respect en sportiviteit. Laten we onze kinderen leren om samen te werken en elkaar te respecteren, zowel op als naast het veld. Dit zal niet alleen hen helpen om beter te presteren OP het voetbalveld, maar ook om hen te leren om respectvol om te gaan met anderen, ook in het dagelijks leven.

Onze trainers zijn vrijwilligers en hebben altijd het beste voor ogen voor zowel het kind als de club. Zij handelen altijd in eer en geweten en streven ernaar om onze kinderen te helpen om zichzelf te verbeteren en te groeien als voetballers en als mensen. Laten we hen daarom respecteren en vertrouwen in hun beslissingen.

In het belang van onze kinderen, onze club en onze sport, vragen wij u om uw steun op een positieve en respectvolle manier te geven. Laten we samen werken aan een gezonde en respectvolle sportcultuur waarin onze kinderen kunnen groeien en bloeien.

Bij problemen, discussie of vragen kan je steeds terecht bij de trainer, (jeugd)bestuur en begeleiding of onze club-API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit). Aarzel niet om hier gebruik van te maken!

Tot in de kantine en langs de zijlijn! KCVV Elewijt