Vinnie: "Het is op dit moment onmogelijk om nog te voetballen, dat vind ik nog het ergste."

Woensdag besliste de regering om de scholen ook na de paasvakantie nog twee extra weken gesloten te houden. Het besmettingsrisico daalt dan wel geleidelijk en daar schuilt misschien het gevaar. Te snel weer alles heropstarten kan de virus mogelijk weer ontvlammen en dus lijkt een buffer tot 3 mei misschien geen gek idee. Ben Weyts, minister van onderwijs, wilt het onderwijs hoe dan ook zo gauw mogelijk weer opstarten, evenwel gefaseerd, beginnend met de lagere school.

Vincent Haegeman, onze aanvoerder van het B elftal doceert momenteel in het Saint-André instituut in Elsene en vindt de relance wel een goed plan hoewel hij zo zijn bedenkingen heeft. "Je moet realistisch zijn. Vanaf het moment de school weer open gaat tot juni, zal dit niet onder normale omstandigheden gebeuren, maar eerder geleidelijk."

Niet onder normale omstandigheden, waar heb je het dan over Vinnie?

"Eerst en vooral moeten we op korte termijn garanderen dat leerlingen in veilige omstandigheden weer naar school kunnen komen. In de klas bijvoorbeeld: anderhalve meter afstand houden en genoeg 'handgel' in huis halen. Bovendien eventueel onze leerlingen één op de twee dagen naar school laten komen om zo de toevloed enigszins onder controle te houden. Dat wordt nog een evenwichtsoefening."

Aangezien de eindexamens bij ons niet doorgaan, hebben we geen wettelijke basis om te beslissen of iemand geslaagd is of niet. We zullen dan eerder moeten beslissen op 'gevoel'.

Jullie moeten dus heel creatief zijn. Dit bleek ook al een maand geleden nadat alle scholen plots moesten sluiten, hoe zat dat precies?

"Sinds half maart mogen leerlingen in principe niet meer naar school komen. Onze schoolpoorten zijn op papier gesloten, hoewel we opvang voorzien voor leerlingen wiens beide ouders gaan werken of in geval van moeilijke familiale situaties. Bij ons op school is er zich op de eerste dag maar één kind komen aanmelden. Tja dan heeft het natuurlijk geen zin om scholen nog open te houden. Precies daarom zijn we overgeschakeld naar 'online lesgeven'."

Hoe kan ik me dat dan voorstellen?

"Het is heel simpel, de oefeningen die we normaal in de klas zouden geven, kunnen leerlingen perfect thuis maken. Ik stuur de de taken online door via een centraal platform waarna mijn leerlingen de opdrachten kunnen downloaden. We werken dan met een 'deadline' per week. Iedereen kan dan op eigen ritme de opgelegde taken uitvoeren en antwoorden ten laatste op vrijdag weer doorsturen. Dit gaat dan louter over de al geziene leerstof."

Heb je het gevoel dat dit dan ook werkt?

"Ik had al met mijn collega's onderling een gesprek wat de impact zou zijn van dit systeem. We dachten in eerste instantie dat dit niet zou werken, maar integendeel, uiteindelijk hebben onze leerlingen dit fantastisch gedaan. Ik was zo aangenaam verrast hoe gedisciplineerd mijn studenten zijn. Dat deed wel veel plezier om dit te constateren."

En wat met de 'preteaching' na de paasvakantie? Nieuwe leerstof onderwijzen en toch nog online zolang de scholen gesloten blijven. Hoe ver kan je daarin gaan?

"Dat blijft inderdaad nog een groot vraagteken. Je moet er toch rekening mee houden dat leerstof online onderwijzen niet hetzelfde is als in de klas. Sterke leerlingen zullen de nieuwe leerstof meteen goed kunnen oppikken – zonder extra uitleg – terwijl anderen, die wat meer feedback nodig hebben, hiermee wat achterop geraken. Hiermee maak je de verschillen in de klas groot en dat is doch niet de bedoeling."

Stel dat de scholen op maandag vier mei terug opengaan, leerlingen hebben een anderhalve maand nauwelijks les gekregen, hoe kunnen zij zich dan ideaal voorbereiden op het eindexamen in juni, dat is toch haast onmogelijk?

"Bij ons op school zullen er sowieso geen eindexamens zijn. We moeten ons baseren op prestaties doorheen het schooljaar. Het hangt een beetje af van vak tot vak. We hadden reeds examens in december en dit geeft ons al een aanwijzing naar een eindoordeel. Maar er zijn ook vakken die pas beoordeeld worden na de examens in juni. Aangezien dit dan niet doorgaat, hebben we geen wettelijke basis om te beslissen of iemand geslaagd is of niet. We zullen dan eerder moeten beslissen op 'gevoel'. Tja en dat is voor ons geen gemakkelijke opdracht. Elke beslissing zal dan in vraag gesteld worden, door de leerling zelf maar ook door de ouders natuurlijk indien een kind een negatieve evaluatie zou krijgen. Met het gevolg dat je op dat moment minder streng zult optreden en leerlingen laat doorgaan die in de praktijk niet goed genoeg zijn om over te gaan naar het volgende studiejaar. Voor ons is dit dus echt wel een evenwichtsoefening."

De scholen een maand langer open houden, is dat geen optie?

"Persoonlijk zou ik dit een logische oplossing vinden. Temeer omdat niemand deze zomer de mogelijkheid zal hebben om op vakantie te gaan. Heel wat mensen hebben al reizen naar het buitenland afgezegd en afhankelijk van de situatie zullen we alsnog 'niet noodzakelijke verplaatsingen' moeten uitstellen. Daarmee rekening houdend valt een mogelijke verlenging wel te regelen. Alleen valt dit voorstel naar het onderwijzend personeel toe niet altijd in goede aarde. Leraars willen dan wel enkele dagen langer aan de slag blijven, maar als ze dan een volledige maand in de vakantie moeten afgeven, tja dat wordt dan toch een delicate kwestie."

Als we dan toch iets positief uit dit 'corana verhaal' kunnen leren, is dat we heel wat zaken in de toekomst op een andere manier moeten aanpakken

Geen eindexamen in juni en geen extra lestijd in de vakantie? Loont het dan nog de moeite om zo veel energie te pompen in het heropstarten van de klassen op zeer korte termijn? Kunnen jullie de pijlen niet eerder richten naar september en vanaf dan terug beginnen aan een nieuwe start?

"De kinderen zitten nu al meer dan een maand thuis en de scholen nog veel langer gesloten houden is niet langer houdbaar. Nu we stilaan hopelijk over de piek heen zijn, zal de overheid proberen de economie stap voor stap weer aan te zwengelen zodat meer mensen terug in veilige omstandigheden naar het werk kunnen. Maar als je dan een kind uit het lager onderwijs thuis laat, verplicht je hiermee ook minstens één ouder te isoleren en dat kan bij gezinnen waarbij dan beide ouders terug aan het werk zijn wel wat problemen geven. Voorts heb ik het gevoel dat de politiek de mensen tijdens deze 'stilstand' toch wat extra moed willen inboezemen. Kijk maar naar de heropstart van de 'doe-het-zelf'-zaken en tuincentra's. In die zin willen ze ook de scholen weer nieuw leven inblazen; Hoe sneller, hoe liever!"

Heb je de indruk dat we vandaag in een totaal nieuwe wereld wakker geworden zijn?

"Als we dan toch iets positief uit dit corana verhaal kunnen leren, is dat we heel wat zaken op een andere manier moeten aanpakken. Kijk maar naar onze mobiliteit. heel wat mensen werken op dit moment van thuis uit en hoeven dus niet elke dag in de file te staan. Maar ook in het hoger onderwijs kunnen studenten voortaan 'online' les volgen. En zo kan je nog even door gaan. In de zakenwereld wordt er tegenwoordig veel aan 'video conferences' gedaan. Dat limiteert dan ook het aantal vliegtuig verplaatsingen. In die zin een opsteker voor het klimaat. We gaan dingen in de toekomst moeten veranderen en dat hoeft niet altijd slecht te zijn."

Vinnie, jij bent dan ook nog twee extra weken thuis. Hoe ga jij je tijd nog verder invullen tijdens deze corona crisis?

Ik heb nog voldoende werk voor school. Ik ben elke dag thuis twee uurtjes aan de slag en daarnaast probeer ik af en toe eens naar buiten te gaan om te gaan joggen of te fietsen. Spijtig genoeg is het nu niet mogelijk om terug te gaan trainen en te voetballen.Dat mis ik wel heel erg. Ik besef dat dit nog een tijdje gaat duren, tijd brengt raad en daar kan ik wel mee leven.